När du bestämt dig för att vara med och bidra till att informationen om måltider blir tillgänglig för alla kan du göra följande:

  1. Ställ frågor till din befintliga leverantör av kostplaneringssystem: Kan ert system leverera öppna data enligt den nationella definitionen på orebrokommun.github.io/Open-Meal-Information/? Om så inte är fallet idag, när kommer det att ske?

  2. Ställ krav på leverantörer vid upphandling av kostplaneringssystem: Den föreslagna lösningen ska leverera öppna data enligt den nationella definitionen som finns på: orebrokommun.github.io/Open-Meal-Information/

För mer information om öppna måltidsdata och återanvändning av information rekommenderar vi vidareutnyttjande.se