Projektet startades av 3 kommuner i Sverige – Helsingborg, Linköping och Örebro. Målet var att om samtliga kommuner i Sverige delade information om måltider i ett menyformat som var identiskt för alla och gjorde det enkelt att återanvända. Målet var att skapa öppna måltidsdata.

När man inte hittade en existerande teknisk standard för att dela information av det här slaget bestämde man sig för att skapa en egen. Den första versionen var väldigt enkel och publicerades aldrig här på github.

Projektet gick in i en andra fas och Örebro kommun sökte och fick stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Nu skapades en mer avancerad version av verktyget som inkluderade originalmenyn, näringsvärden och information om allergier. Projektet löpte under perioden november 2014 till juni 2015 och involverade Örebro kommun, Dopter AB, representerat av Andreas Krohn, samt Mashie AB, leverantören och systemet för att planera måltider vid kommunen, representerat av Erik Arnwald och Jörgen Brandt.

Målet var att skapa en öppen teknisk standard som kunde användas av alla leverantörer av system för planering av måltider och menyer samt att hålla den så liten som möjligt för att inte skapa onödiga kostnader för leverantörer. Projektet skapade en specifikation för att leverera innehåll som JSON samt ICal för elektroniska kalendrar.

En motivationsfaktor för detta projekt var att lösa ett av de problem som identifierats av den nationella samordningen av kommunens öppna data ledd av SKL (en organisation för samarbete som drivs av kommunerna). Nämligen att öppna data som publicerats av 290 kommuner på 290 olika sätt kommer att vara mycket svårt att återanvända. Eftersom värdet av öppna data realiseras i återanvändning är denna aspekt avgörande för att uppnå de önskade effekterna (nya och bättre tjänster samt transparens i offentlig sektor).